Odpłatność za leki — co oznaczają poszczególne symbole na recepcie?

Recepty nie tylko umożliwiają sam zakup niektórych leków, ale też mogą znacząco obniżać ich cenę. Wówczas to Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje zakup danego medykamentów, płacąc za niego w ustalonym limicie lub całkowicie.

Jednak to czy tak się stanie, zależy od tego, czy dany produkt znajduje się sporządzonym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie leków refundowanych. Wykaz ten dzieli te produkty medyczne na poszczególne grupy limitowe. Limit oznacza maksymalną kwotę, którą refunduje NFZ. Niektóre leki refundowane są dla pacjentów bezpłatne.

Zasady odpłatności — kto może wystawić receptę?

Odpłatność za lekibudzi duże zainteresowanie wśród pacjentów, ale też rodzi niezrozumienie, dlaczego czasem pomimo recepty muszą za lek zapłacić. Tu znaczenie ma lekarz wystawiający receptę. Zgodnie z art.55 ust.2a ustawy o świadczeniach, recepty bezpłatne mogą wystawiać lekarze posiadający status lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zatem wypisane przez tego lekarza leki możemy dostać bezpłatnie pod warunkiem, że mają one symbol „B”, ale jeśli zostaną wypisane przez lekarza innej niż wymienione w ustawie specjalizacji, to nadal je otrzymamy, ale już odpłatnie.

Ogólnie co do zasady refundacja leków jest możliwa tylko wobec osób ubezpieczonych. Refundacja ta może polegać na opłacie ryczałtowej, częściowej opłacie za receptę wystawionej przez uprawnionego lekarza lub bezpłatnym wydaniu lęku. Jak odczytywać oznaczenia na receptach?

Oznaczenia poziomu odpłatności

Jeśli lekarz nie zaznaczy na recepcie znaku X lub 100% oznacza to, że za dany lęk przysługuje refundacja. Oznaczenia dotyczące refundacji, z jakimi możemy się zetknąć to:

  • Bodpłatność B oznacza, że pacjentowi lek wydawany jest bezpłatnie do wysokości limitu
  • R – odpłatność R oznacza, że lek wydawany jest pacjentowi w kwocie 3,20 do wysokości limitu.
  • 30% – odpłatność za receptę z takim oznaczeniem mówi o tym, że lek wydawany jest w kwocie równej 30% limitu
  • 50% – w tym przypadku pacjent otrzymuje lek w kwocie równej 50% limitu
  • 100% – odpłatność 100 na recepcie oznacza sprzedaż leku w cenie detalicznej pacjentowi

Brzmi nieco skomplikowanie, ale w dalszej części może uda się rozjaśnić temat wyliczeń.

Czym są limity finansowania?

Zarówno ryczałt, jak i odpłatność 30% i 50% oznaczają, że w każdej aptece za te leki zapłacimy tyle samo. Jest tak w związku z faktem, że leki refundowane znajdują się na liście leków, która publikowana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Limity finansowania przez NFZ leków mówią o tym, ile ostatecznie zapłaci pacjent w aptece. Przykładowo, jeżeli cena detaliczna leku wydawanego z odpłatnością 50% wynosi 15 zł, a limit finansowania leku 12 zł, to opłatę dla pacjenta można wyliczyć następująco: 50% z limitu, czyli 6 zł + różnica ceny detalicznej w stosunku do limitu, czyli 3 zł. W praktyce oznacza to, że pacjent zapłaci za taki lek 9 zł. Tak samo sprawa się ma z odpłatnością 30%. Natomiast odpłatność R na receptach jest trochę inaczej liczona. Ryczałt wynosi zawsze 3,20, a do niego trzeba doliczyć cenę ostateczną leku minus limit finansowania ustalony dla danego leku. Zatem, jeśli lek kosztuje 10 zł, a ustalony limit wynosi 8 zł, trzeba zastosować następujące obliczenie: 3,20 + (10-8)=5,20. Chcąc sprawdzić, czy dany lek jest refundowany i w jakim limicie można zajrzeć na publikowaną przez Ministerstwo Zdrowia listę, wyszukać dany lek, a następnie według powyższych wzorów obliczyć, ile będziemy musieli za niego zapłacić.

Wykorzystujemy pliki cookies do personalizacji treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.